Økonomisk vokseværk har nået smertegrænsen

Vækst, vækst, vækst. Et lille ord med stor magt. Alle, ikke mindst vores politikere, lovpriser vækst i denne valgtid. Men er det virkelig den rigtige vej at gå?

Af Caroline Boutrup Nielsen

 ”Hvorfor er det nødvendigt, for at have et godt liv og et godt samfund hele tiden at udvide vores husholdningsbudget?”.

Sådan spørger arkitekt Kristine Holten-Andersen, redaktør og medforfatter til bogen Modvækst – omstilling til fremtiden, som udkom d. 26. august 2011. I bogen forholder hun og 14 andre debattører med forskellig faglig baggrund sig kritisk til det økonomiske paradigme, der har karakteriseret vores samfund de sidste 60 år, som gør økonomisk vækst til svaret på alle vores problemer.

Økonomisk vækst den store synder
Kravet om konstant ekspansion og udvidelse tvinger os til at drive rovdrift på os selv og på naturen omkring os, mener Kristine Holten-Andersen.

”Vi tror, at vi bliver nødt til at skabe økonomisk rigdom for at gøre det gode. Men når vi skal løbe hurtigere, arbejde mere, knokle så hårdt og have så travlt, har vi ikke tid til at tage os af hinanden og passe på vores natur”, forklarer hun.

”Problemet med vores forbrug i dag er, at vi ikke kan se konsekvenserne af vores handlinger. De velstandsgoder, som vi erhverver os her, har ikke så store konsekvenser for vores nærmiljø – men katastrofale konsekvenser for de områder, vi udnytter på den anden side af jorden”, pointerer Kristine Holten-Andersen. Ideelt set burde alle mennesker i verden deles lige om naturens ressourcer. Men det er ikke tilfældet.

”Vi bruger 2½ gange vores økologiske råderum pr borger her i Danmark. Og det er jo ikke bare tankevækkende – det er jo sådan set kriminelt. Vi er bare så forblændede af det der vokse-vokse-vokse system.” Hun mener, at det er på høje tid, at vi bremser op og finder en holdbar løsning.

Modvækst viser en anden vej
Udviklingen er ifølge Kristine Holten- Andersen allerede i gang.

”Folk stopper op, og så stopper økonomien op, og så kalder de (politikerne red.) det krise. Men hvorfor er det en krise, at folk erkender, at de har, hvad de skal bruge i deres liv og er tilfredse med dér, hvor de er? Hvorfor har man ikke mulighed for det?”

Modvækst repræsenterer netop denne mulighed. Begrebet udspringer af et ønske om, at vi frigør os fra vækstparadigmet, og skaber et samfund, hvor lokalt engagement, fællesskab, frihed og omsorg for hinanden og naturen vægter tungt.

”Det betyder ikke, at folk bliver arbejdsløse eller samfundet bliver bombet tilbage til stenalderen. Det er en kulturændring og værdiændring, der skal til. Det starter indefra og nedefra og er ikke noget, som politikerne kan ændre fra den ene dag til den anden med en eller anden forkromet reform”, mener hun og afslutter med en opfordring til de læsere, der ønsker at støtte op om modvæksttanken:

”Engagér dig i dit lokalsamfund, fx ved at melde dig ind i en gruppe på www.omstillingdanmark.dk, stil krav til din kommune om affaldssortering, gør oprør og kræv nedsat arbejdstid, hvis det er det, du har brug for og lad være med at køre med på ræset om, at du kun er et godt menneske, hvis du køber et nyt fladskærmstv hvert andet år”.